LinkedIn
X

Zaprzeczenie czasownika moeten niet w języku niderlandzkim w czasie

Zaprzeczenie czasownika moeten niet w języku niderlandzkim w czasie przeszłym tworzone jest przez dodanie słowa „niet” lub „geen” do formy przeszłej czasownika, czyli „hoefden”. Czasownik „moeten” jest modalnym czasownikiem, który wyraża konieczność lub obowiązek. W formie przeczącej, „niet” lub „geen” są używane do wyrażenia braku konieczności lub obowiązku.

1.„Hoefden niet” – używamy, gdy zaprzeczamy samej czynności, sugerując, że nie było potrzeby jej wykonywania. Na przykład: „Ze hoefden niet te komen” (Nie musieli przychodzić).

2.„Hoefden geen” – używane jest, gdy zaprzeczamy konkretnemu obiektowi lub czynności związanymi z konkretnym rzeczownikiem. Na przykład: „Ze hoefden geen eten te kopen” (Nie musieli kupować jedzenia).

Wybór między „niet” a „geen” zależy od kontekstu zdania, czyli czy zaprzeczenie dotyczy samej czynności, czy też konkretnego obiektu. Czas przeszły czasownika „moeten” (musieć) w języku niderlandzkim, czyli „moesten”, w formie przeczącej przekształca się w „hoefden niet” lub „hoefden geen”, co daje nam jasne narzędzie do wyrażania braku konieczności w przeszłości.

Wideo lekcja zaprzeczenie czasownika moeten niet w języku niderlandzkim w czasie przeszłym

Blog

Blog gramatyka języka niderlandzkiego