LinkedIn
X

Schemat zdania twierdzącego z dwoma czasownikami

Schemat zdania twierdzącego z dwoma czasownikami w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań twierdzących. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK POMOCNICZY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik pomocniczy czasu przeszłego niedokonanego taki jak Konden, mochten, wilden, moesten (hoefden niet/geen)

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim jest zawsze na końcu zdania z końcówką -en lub -n. Drugi czasownik jest jak w języku polskim w formie bezokolicznika.

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja chciałem (1) iść (2) wczoraj do sklepu Zdanie: Ik wilde (1) gisteren naar winkel gaan (2)

Ja musiałem dzwonić do Polski Zdanie: Ik moest naar Polen bellen

Ja potrafiłem pisać list Zdanie: Ik kon brief schrijven

Uwaga: Jak widzisz w zdaniu w języku polskim drugi czasownik występuje tuż po pierwszym czasowniku w formie bezokolicznika „ć”. W języku drugi czasownik występuje na końcu zdania z końcówką -en lub -n (Bezokolicznik).

Wideo lekcja schemat zdania twierdzącego z dwoma czasownikami w czasie przeszłym niedokonanym

Blog

Blog gramatyka języka niderlandzkiego