LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym

Schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym. W języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, konstrukcja zdania pytającego z zaimkiem pytającym wraz z czasownikami posiłkowymi (takimi jak “moeten” – musieć, “kunnen” – móc, “mogen” – mieć pozwolenie, “willen” – chcieć) oraz drugim czasownikiem wymaga zrozumienia specyficznej składni. Ogólna struktura takiego zdania wygląda następująco: Zaimek pytający + osoba + czasownik pomocniczy + reszta informacji + drugi czasownik.

Przykład w języku niderlandzkim może wyglądać tak:

  • Waarom moet jij morgen naar school gaan?” – Dlaczego musisz jutro iść do szkoły?

W tym zdaniu “Waarom” jest zaimkiem pytającym oznaczającym “dlaczego”, “moet” to czasownik posiłkowy “musieć”, “jij” to osoba, czyli “ty”, “morgen” to czas, czyli “jutro”, “naar school” to miejsce, czyli “do szkoły”, a “gaan” to drugi czasownik, czyli “iść”.

  • Hoe kan ik je helpen?” – Jak mogę ci pomóc?

Tutaj “Hoe” to zaimek pytający “jak”, “kan” to czasownik posiłkowy “móc”, “ik” to osoba – “ja”, a “je helpen” to fraza oznaczająca “pomóc ci”, gdzie “helpen” jest drugim czasownikiem.

Kluczem do zrozumienia i budowania takich zdań jest praktyka i zapamiętanie sposobu, w jaki czasowniki posiłkowe łączą się z osobami i jak na końcu zdania umieszcza się główny czasownik działania. Warto także pamiętać, że w zależności od kontekstu i czasownika posiłkowego, znaczenie zdania może się zmieniać, co dodaje językowi niderlandzkiemu dodatkowej głębi i niuansów.

Wideo lekcja schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym z dwoma czasownikami

Blog