LinkedIn
X

Schemat zdania przeczącego z dwoma czasownikami

Schemat zdania przeczącego z dwoma czasownikami w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań przeczących. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK POMOCNICZY + CZAS + NIET/GEEN + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik pomocniczy czasu przeszłego niedokonanego taki jak Konden, mochten, wilden, moesten (hoefden niet/geen)

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim jest zawsze na końcu zdania z końcówką -en lub -n. Drugi czasownik jest jak w języku polskim w formie bezokolicznika.

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja chciałem (1) iść (2) wczoraj do sklepu Zdanie: Ik wilde (1) gisteren naar winkel gaan (2)

Ja musiałem dzwonić do Polski Zdanie: Ik moest naar Polen bellen

Ja potrafiłem pisać list Zdanie: Ik kon brief schrijven

Uwaga: Jak widzisz w zdaniu w języku polskim drugi czasownik występuje tuż po pierwszym czasowniku w formie bezokolicznika „ć”. W języku drugi czasownik występuje na końcu zdania z końcówką -en lub -n (Bezokolicznik).

Zdanie przeczące w języku niderlandzkim:

Ja nie chciałem (1) iść (2) wczoraj do sklepu Zdanie: Ik wilde (1) niet gisteren naar winkel gaan (2)

Ja nie musiałem dzwonić do Polski Zdanie: Ik hoefde niet naar Polen te bellen

Ja nie potrafiłem pisać listu Zdanie: Ik kon geen brief schrijven

UwagaSchemat zdania, gdzie używa się czasownika Hoeven niet (Hoefden niet) zamiast moesten niet została pokazana na kolejnych lekcjach. Jest to prosty schemat lecz należy się skoncentrować kiedy się go ogląda.

Wideo lekcja schemat zdania przeczącego z dwoma czasownikami w czasie przeszłym niedokonanym

Blog

Blog gramatyka języka niderlandzkiego