LinkedIn
X

Schemat zdania podrzędnie złożonego w czasie przeszłym niedokonanym

Schemat zdania podrzędnie złożonego w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań połączonych spójnikiem. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA

SPÓJNIK

OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik czasu przeszłego niedokonanego taki jak gingen, stonden, werkten lub na przykład kocht.

Pamiętaj: Pierwsze jak i drugie zdanie może składać się z większej ilości czasowników.

Pamiętaj: Drugi czasownik w pierwszym lub drugim zdaniu w języku niderlandzkim jest zawsze na końcu zdania z końcówką -en lub -n. Drugi czasownik jest jak w języku polskim w formie bezokolicznika.

Bardzo ważne: Pierwszy czasownik w drugim zdaniu (Po spójniku) musi zostać przemieszczony na koniec zdania w odmianie osobowej zależnej od zaimka osobowego na przykład Ik lees (Ja czytam) przenosisz słowo lees na koniec zdania nie zmieniając jego postaci. 

Przykłady zdań w języku niderlandzkim:

Ja byłem w domu bo byłem chory Zdanie: Ik was thuis omdat ik ziek was

Ja nie wiedziałem co robiłaś wczoraj Zdanie: Ik wist niet wat je gisteren deed

Łączenie zdań w różnych czasach w języku niderlandzkim:

Ja wiem że on był w sklepie wczoraj Zdanie: Ik weet dat hij gisteren in winkel was

Ja będę pracował dłużej jak dostanę więcej pieniędzy Zdanie: Ik ga overwerken als ik meer geld krijg

Zdania w języku niderlandzkim można łączyć dokładnie jak w języku polskim czyli w różnej kombinacji czasów na przykład mówiąc, że coś robiłeś wczoraj ale jutro będziesz robić coś innego.

Wideo lekcja schemat zdania współrzędnie złożonego w czasie przeszłym niedokonanym

Blog