LinkedIn
X

Reguła Kofschip w czasie przeszłym

Reguła Kofschip w czasie przeszłym, znana również jako reguła ‘t kofschip, jest ważną zasadą w języku niderlandzkim, która pomaga określić poprawną końcówkę w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym dla regularnych czasowników. Jest to prosty sposób na zapamiętanie, jak zmienia się rdzeń czasownika przy tworzeniu form przeszłych.

Reguła ta dotyczy czasowników, które w czasie teraźniejszym kończą się na -en. Aby zastosować regułę Kofschip, należy spojrzeć na ostatnią spółgłoskę rdzenia czasownika (czyli formę bez -en). Jeżeli ta spółgłoska jest jedną z liter w słowie ‘kofschip (które są spółgłoskami bezdźwięcznymi: k, f, s, ch, p), to w czasie przeszłym oraz w trybie przypuszczającym do rdzenia czasownika dodajemy końcówkę -te (dla liczby pojedynczej) lub -ten (dla liczby mnogiej). Jeśli ostatnia spółgłoska nie należy do tego zestawu (czyli jest dźwięczna), używa się końcówek -de (dla liczby pojedynczej) lub -den (dla liczby mnogiej).

Na przykład, czasownik ‘werken’ (pracować) ma rdzeń ‘werk’. Ostatnia litera rdzenia, ‘k’, znajduje się w słowie ‘kofschip, więc w czasie przeszłym użyjemy końcówki -te, tworząc ‘werkte’ (dla liczby pojedynczej) i ‘werkten’ (dla liczby mnogiej). W przeciwieństwie do tego, czasownik ‘leven’ (żyć) ma rdzeń ‘lev’, a jego ostatnia litera ‘v’ nie znajduje się w ‘kofschip, więc użyjemy końcówek -de i -den, tworząc odpowiednio ‘leefde’ i ‘leefden’.

Zrozumienie i zastosowanie reguły Kofschip jest bardzo pomocne w nauce języka niderlandzkiego, ponieważ pozwala na szybkie i łatwe tworzenie poprawnych form czasowników w czasie przeszłym i trybie przypuszczającym. Jest to przykład, jak proste reguły mogą ułatwić naukę gramatyki w obcym języku.

Wideo lekcja reguła Kofschip w czasie przeszłym

Blog