LinkedIn
X

Przyimki w języku niderlandzkim przykłady z przyimkami

Przyimki w języku niderlandzkim przykłady z przyimkami. Tworzenie zdań pytających z przyimkami w języku niderlandzkim może na początku wydawać się skomplikowane, ale jest to świetny sposób na urozmaicenie języka i uczynienie komunikacji bardziej naturalną. Zdania pytające z przyimkami często dotyczą miejsca, czasu, przyczyny lub sposobu działania, a przyimki występują na końcu pytania. Oto kilka przykładów zarówno dla rzeczy:

PRZYIMEK + RZECZ = WAAR …… PRZYIMEK

Przykład 1:

Zdanie: Ja czekam na autobus

Rzecz: Autobus (bus)

Przyimek: na (op)

Zdanie w języku niderlandzkim: Ik wacht op bus

Pytanie: WAAR wacht je op?

Przykład 2:

Zdanie: Ja piszę na papierze

Rzecz: papier (papier)

Przyimek: na (op)

Zdanie w języku niderlandzkim: Ik schrijf op papier

Pytanie: WAAR schrijf je op?

Znajomość przyimków i ich zastosowań jest kluczowa dla nauki języka niderlandzkiego, ponieważ umożliwia konstruowanie bardziej złożonych i precyzyjnych wypowiedzi. Przyimki, choć krótkie i często używane, mogą znacząco zmienić znaczenie zdania, dlatego ważne jest, aby dokładnie je studiować i praktykować ich użycie.

Wideo lekcja przyimki w języku niderlandzkim przykłady z przyimkami

Blog