LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie pytające

Odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie pytające. Odmiana osobowa czasownika “werken” (pracować) w trybie pytającym w języku niderlandzkim przedstawia się następująco:

  1. Werk ik? – Pracuję?
  2. Werk je? – Pracujesz?
  3. Werkt zij? / Werkt hij? – Ona pracuje? / On pracuje?
  4. Werken wij? – Pracujemy?
  5. Werken jullie? – Pracujecie?
  6. Werken zij? – Oni/One pracują?

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, forma zaimka osobowego (OSOBY) może wpływać na formę czasownika. Na przykład, w drugiej osobie liczby pojedynczej, czasownik “werken” przyjmuje końcówkę -t (jij werkt), ale w zdaniu pytającym czasownik werkt nie posiada końcówki „t” Na przykład: Jij werkt (Ty pracujesz) natomiast pytanie pracujesz? w języku niderlandzkim wygląda następująco: Werk je? Tą samą zasadę stosujemy przy odmianie wszystkich czasowników w języku niderlandzkim.

Pamiętaj, że w zdaniach pytających w języku niderlandzkim czasownik zazwyczaj występuje na pierwszej pozycji, a podmiot na drugiej, co jest odwrotnością w stosunku do struktury zdania twierdzącego.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie pytające

Blog