LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika waren w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika waren w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim jest bardzo ważna dla zrozumienia i budowania poprawnych struktur gramatycznych. Czasownik “waren” jest formą przeszłą od “zijn” (być). Oto jak odmienia się “waren” w zdaniach przeczących dla różnych osób:

1.Ik was niet – Ja nie byłem/byłam

2.Jij was niet / Jij was niet – Ty nie byłeś/byłaś (informalnie)

3.Hij was niet / Zij was niet / Het was niet – On nie był / Ona nie była / To nie było

4.We waren niet / Wij waren niet – My nie byliśmy/byłyśmy

5.Jullie waren niet – Wy nie byliście/byłyście

6.Ze waren niet / Zij waren niet – Oni/One nie byli/były

W języku niderlandzkim, aby stworzyć zdanie przeczące, wystarczy dodać słowo “niet” po czasowniku. Warto zauważyć, że w przypadku formy “u” (formalny sposób zwracania się do jednej osoby), używa się również konstrukcji “u was niet” dla czasu przeszłego.

Język niderlandzki, podobnie jak wiele języków, posiada swoje specyfiki, które mogą sprawiać trudności na początku nauki, ale regularne ćwiczenie i zapamiętywanie podstawowych form czasowników zdecydowanie ułatwiają komunikację i zrozumienie.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika waren w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim

Blog