LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu pytającym

Odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu pytającym w czasie przeszłym dokonanym. Czasownik “overgewerkt” w języku niderlandzkim oznacza “pracowałem dłużej”. Aby utworzyć zdanie pytające w czasie przeszłym dokonanym, należy użyć pomocniczego czasownika “hebben” oraz odpowiednio odmienić główny czasownik. Poniżej znajduje się przykład pytania w czasie przeszłym dokonanym:

“Heb je overgewerkt?”

Tłumaczenie: “Czy ty pracowałeś/pracowałaś dłużej?”

Możesz zmieniać podmiot zdania, aby dostosować pytanie do różnych osób, na przykład:

“Heeft hij overgewerkt?” – Czy on pracował dłużej?

“Hebben wij overgewerkt?” – Czy my pracowaliśmy dłużej?

“Hebben zij overgewerkt?” – Czy oni pracowali dłużej?

Użycie czasu przeszłego dokonanego w pytaniach pozwala na wyrażenie zakończonej czynności w przeszłości, związanej z pracą ponad ustalone godziny.

Zobacz na lekcji wideo jak zostało to przedstawione przez autora książek Niderlandzki w praktyce Michała Kiliana.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu pytającym w czasie przeszłym dokonanym

Blog