LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika hadden

Odmiana osobowa czasownika hadden w czasie przeszłym w języku niderlandzkim. Czasownik “hadden” w języku niderlandzkim to forma czasu przeszłego (imperfekt) od czasownika “hebben”, który oznacza “mieć”. Odmiana tego czasownika w formie osobowej jest kluczowa do zrozumienia i prawidłowego używania w kontekście zdania. Zobacz tabelę na wideo lekcji, gdzie jest pokazana odmiana czasownika Hadden (miałem) w czasie przeszłym. 

Ważne jest, aby zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, koniugacja czasownika zmienia się w zależności od osoby, co wskazuje na to, kto wykonuje działanie. W przypadku “hebben” w czasie przeszłym, różnica pomiędzy formą pojedynczą a mnogą jest szczególnie widoczna. Użycie odpowiedniej formy jest kluczowe dla poprawności gramatycznej i zrozumienia wypowiedzi.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika hadden w czasie przeszłym

Blog