LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika ging w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym

Odmiana osobowa czasownika ging w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym wymaga przestawienia kolejności podmiotu i czasownika, co jest typowe dla pytań w języku niderlandzkim. Czasownik “ging” jest formą przeszłą od “gaan” (iść). Poniżej przedstawiam przykłady odmian w zależności od osoby, w formie pytającej:

1.Ging ik? – Szedłem/szłam?

2.Ging je? – Szedłeś/szłaś?

3.Ging hij/zij? – Szedł/szła on/ona/ono?

4.Gingen wij/we? – Szliśmy/szłyśmy?

5.Gingen jullie? – Szliście/szłyście?

6.Gingen zij/ze? – Szli/szły oni/one?

Ważne jest, aby pamiętać, że w języku niderlandzkim często stosuje się odwróconą kolejność słów w zdaniach pytających, gdzie czasownik występuje przed podmiotem. Ponadto, w zależności od kontekstu, do pytania mogą być dodawane słowa pytające na początku zdania, na przykład “Waarom” (dlaczego), “Hoe” (jak), itd., które mogą wpłynąć na konstrukcję zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika ging w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym

Blog