LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim. Czasownik “gewerkt” w języku niderlandzkim oznacza “pracowałem/pracowałam” i jest to forma czasu przeszłego (perfekt) od czasownika “werken”. Aby utworzyć zdania przeczące w czasie przeszłym, używa się przeczenia “niet”.

Oto przykłady odmiany osobowej czasownika “gewerkt” w zdaniach przeczących:

1.Ik heb niet gewerkt – Ja nie pracowałem/pracowałam.

2.Jij hebt niet gewerkt – Ty nie pracowałeś/pracowałaś.

3.Hij/Zij/Het heeft niet gewerkt – On/Ona/To nie pracowało.

4.Wij hebben niet gewerkt – My nie pracowaliśmy/pracowałyśmy.

5.Jullie hebben niet gewerkt – Wy nie pracowaliście/pracowałyście.

6.Zij hebben niet gewerkt – Oni/One nie pracowali/pracowały.

W zdaniach tych użyto formy “hebben” jako pomocniczego czasownika do tworzenia czasu przeszłego dla “werken”, co jest typowe dla większości czasowników w języku niderlandzkim. Warto zauważyć, że wybór między “hebben” a “zijn” jako pomocniczym czasownikiem zależy od czasownika głównego i kontekstu zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim

Blog