LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gaan zdanie twierdzące

Odmiana osobowa czasownika gaan zdanie twierdzące. Czasownik “gaan” w języku niderlandzkim oznacza “iść” i jest jednym z podstawowych czasowników używanych do opisywania ruchu. Oto jego odmiana w czasie teraźniejszym (present tense) w formie twierdzącej dla różnych osób:

 1. Ik ga – Ja idę
 2. Je/jij gaat – Ty idziesz
 3. Hij/zij/het gaat – On/ona/ono idzie
 4. Wij/we gaan – My idziemy
 5. Jullie gaan – Wy idziecie
 6. Zij/ze gaan – Oni/one idą

 

Przykładowe zdania twierdzące z użyciem czasownika “gaan” mogą wyglądać następująco:

 1. Ik ga naar de winkel. – Idę do sklepu.
 2. Jij gaat naar school. – Idziesz do szkoły.
 3. Zij gaat naar haar werk. – Ona idzie do swojej pracy.
 4. Wij gaan naar het park. – My idziemy do parku.
 5. Jullie gaan naar de bioscoop. – Wy idziecie do kina.
 6. Ze gaan naar het concert. – Oni idą na koncert.

Czasownik “gaan” jest bardzo użyteczny i może być stosowany w różnych kontekstach, wskazując na ruch lub podróż z jednego miejsca do drugiego.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gaan zdanie twierdzące

Blog