LinkedIn
X

Odmiana czasownika overwerken w zdaniu przeczącym

Odmiana czasownika overwerken w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim jest stosunkowo prosta, gdy zna się podstawowe reguły tworzenia form przeczących. W języku niderlandzkim, aby utworzyć zdanie przeczące, zazwyczaj używa się słowa “niet” lub “geen”, w zależności od kontekstu. Czasownik “overwerken” oznacza pracowanie po godzinach. Poniżej przedstawiam przykłady odmiany czasownika “overwerken” w zdaniach przeczących dla różnych osób:

1.Ik werk niet over. (Ja nie pracuję po godzinach.)

2.Jij werkt niet over. (Ty nie pracujesz po godzinach.)

3.Hij/Zij/Het werkt niet over. (On/Ona/Ono nie pracuje po godzinach.)

4.Wij werken niet over. (My nie pracujemy po godzinach.)

5.Jullie werken niet over. (Wy nie pracujecie po godzinach.)

6.Zij werken niet over. (Oni/One nie pracują po godzinach.)

Ważne jest, aby pamiętać, że pozycja słowa “niet” może się zmieniać w zależności od konstrukcji zdania, ale w prostych zdaniach, takich jak powyższe, “niet” pojawia się zazwyczaj bezpośrednio po odmienionym czasowniku.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika overwerken w zdaniu przeczącym

Blog