LinkedIn
X

Czasowniki dokonane i niedokonane w języku niderlandzkim

Czasowniki dokonane i niedokonane w czasie przeszłym w języku niderlandzkim różnią się od siebie i należy nauczyć się ich na pamięć jeśli chcesz opanować tworzenie zdań w języku niderlandzkim w czasie przeszłym opisując wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. 

Różnica między czasem dokonanym i niedokonanym to nie tylko czasowniki ale również schemat zdania, który różni się bardzo od siebie. Przedstawiam przykłady, które pokażą Ci jaka jest różnica między tymi czasami na przykładzie czasownika eten (jeść) – jadłem (at) – zjadłem (gegeten)

Czas przeszły niedokonany:

Ja jadłem obiad – Ik at diner 

Czas przeszły dokonany:

Ja zjadłem obiad – Ik heb diner gegeten

Jak zauważyłeś te dwa zdania różnią się od siebie gdyż zdanie w czasie przeszłym niedokonanym to określenie czasu przeszłego, gdzie dana aktywność trwała przez jakiś czas ale się nie skończyła. Czas przeszły dokonany to czas przeszły, gdzie dana aktywność trwała i zakończyła się w czasie przeszłym. 

Tworzenie zdań w czasie przeszłym niedokonanym jest proste gdyż wystarczy tylko zamienić czasownik eet (jem) na at (jadłem). W tym przypadku zachowujemy schematy zdań poznanych już wcześniej. Takim przykładem jest na przykład schemat zdania twierdzącego w czasie teraźniejszym z jednym czasownikiem. 

Czas przeszły dokonany w języku niderlandzkim to schemat zdania, którego jeszcze nie poznałeś ale można go porównać do tworzenia zdań z dwoma czasownikami, gdzie Ik heb = Ik ale tylko wtedy kiedy na końcu zdania zostanie dodany czasownik czasu dokonanego z przedrostkiem ge- określającym czasownik czasu przeszłego. 

Jeśli chcesz nauczyć się jak tworzyć zdania w czasie przeszłym dokonanym, i niedokonanym w języku niderlandzkim to zobacz kolejne lekcje nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. 

Wideo lekcja czasowniki dokonane i niedokonane w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Blog