LinkedIn
X

Czasownik rozdzielnie złożony overwerken w czasie przeszłym

Czasownik rozdzielnie złożony overwerken w czasie przeszłym w zdaniu twierdzącym to odmiana osobowa w języku niderlandzkim oznaczająca “pracowałem dłużej”. Forma “werkte” to czas przeszły prosty (onvoltooid verleden tijd) od tego czasownika, używana dla osób pierwszej i trzeciej w liczbie pojedynczej. Odmiana tego czasownika w zdaniach twierdzących w czasie przeszłym wygląda następująco:

1.Ik werkte over – Ja pracowałem/pracowałam dłużej

2.Jij werkte over – Ty pracowałeś/pracowałaś dłużej

3.Hij/Zij/Het werkte over – On/Ona/Ono pracowało dłużej

4.Wij werkten over – My pracowaliśmy dłużej

5.Jullie werkten over- Wy pracowaliście dłużej

6.Zij werkten over – Oni/One pracowali dłużej

Przykładowe zdanie: “Ik werkte gisteren thuis over.” – “Pracowałem/pracowałam wczoraj w domu dłużej.”

Wideo lekcja czasownik rozdzielnie złożony overwerken w czasie przeszłym w zdaniu twierdzącym

Blog