LinkedIn
X

Czasownik pomocniczy plus czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym

Czasownik pomocniczy plus czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym w języku niderlandzkim to budowa zdania, która polega na wstawieniu do schematu zdania odmiany czasownika pomocniczego w czasie przeszłym oraz na końcu zdania czasownika pomocniczego w formie bezokolicznika z końcówką -en lub -n.

Znając już odmianę czasownika pomocniczego czasu przeszłego (konden, mochten, wilden, moesten) i czasowniki rozdzielnie złożone możesz już stworzyć takie zdania jak na przykładzie pod spodem:

Ja chciałem wrócić z powrotem Zdanie: Ik wilde teruggaan

Ja chciałem oddzwonić Zdanie: Ik wilde terugbellen

Ja musiałem posprzątać Zdanie: Ik moest schoonmaken

Jeśli chcesz nauczyć się więcej oglądaj wideo lekcje na stronie Niderlandzki w praktyce, gdzie jest pokazane jak tworzyć takie zdania wraz z przykładami jak to zrobić.

Wideo lekcja czasownik pomocniczy plus czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Blog