LinkedIn
X

Czasownik moeten odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim

Czasownik moeten odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim. Czasownik moeten w języku niderlandzkim to modalny czasownik wyrażający konieczność lub obowiązek. Jego znaczenie jest zbliżone do polskiego “musieć”. Odmiana tego czasownika w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających różni się w zależności od osoby oraz czasu, w którym jest używany. Skupimy się na czasie teraźniejszym, który jest najczęściej stosowany.

W zdaniu twierdzącym struktura wygląda następująco:

 1. Ik moet – Ja muszę
 2. Jij moet / U moet – Ty musisz / Pan, Pani musi
 3. Hij/Zij/Het moet – On/Ona/Ono musi
 4. Wij/We moeten – My musimy
 5. Jullie moeten – Wy musicie
 6. Zij/Ze moeten – Oni/One muszą

Przykład zdania twierdzącego: “Ik moet morgen vroeg opstaan.” (Muszę jutro wcześnie wstać.)

W zdaniu przeczącym do struktury dodaje się słowo “niet” (nie), które umieszcza się po czasowniku lecz odmiana tego czasownika w Holandii jest inna co można nazwać wyjątkiem, gdyż zamiast czasownika moeten używa się czasownika Hoeven niet. Moeten = Hoeven

UWAGA: W Belgii nie używa się czasownika hoeven niet. W Belgii forma zdania przeczącego wygląda następująco: Ik moet = Ik moet niet

 1. Ik hoef niet – Ja nie muszę
 2. Jij hoef niet – Ty nie musisz
 3. Hij/Zij/Het hoef niet – On/Ona/Ono nie musi, itd.

Przykład zdania przeczącego: “Jij hoef niet zoveel zorgen te maken.” (Nie musisz się tak martwić.)

Schemat do budowy zdania z czasownikiem Hoeven niet jest przedstawiony na kolejnych lekcjach w Kroku 2 Lekcja 7

W zdaniu pytającym czasownik “moeten” oraz podmiot zamieniają się miejscami, tworząc pytanie:

 1. Moet ik? – Czy ja muszę?
 2. Moet jij? – Czy ty musisz?
 3. Moet hij/zij/het? – Czy on/ona/ono musi?, itd.

Przykład zdania pytającego: “Moet ik dat nu doen?” (Czy muszę to teraz zrobić?)

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, kontekst zdania może wpłynąć na znaczenie czasownika “moeten”, nadając mu bardziej subtelne odcienie znaczeniowe, takie jak radę, sugestię, czy nawet przymus wynikający z sytuacji społecznych.

Wideo lekcja czasownik moeten odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim.

Blog

Blog gramatyka języka niderlandzkiego