LinkedIn
X

Czasownik kunnen w języku niderlandzkim

Czasownik kunnen w języku niderlandzkim jest czasownikiem modalnym, który oznacza “potrafić”. Jego odmiana osobowa jest niezbędna do poprawnego tworzenia zdań w różnych kontekstach. Odmiana tego czasownika zmienia się w zależności od osoby oraz czasu, w którym jest używany. Poniżej przedstawiam odmianę czasownika “kunnen” w czasie teraźniejszym, który jest najczęściej używany.

  1. Ik kan – ja potrafię
  2. Jij kan – ty potrafisz
  3. Hij/zij/het kan – on/ona/ono potrafi
  4. Wij kunnen / we kunnen – my potrafimy
  5. Jullie kunnen – wy potraficie
  6. zij kunnen – oni/one potrafią

 

Czasownik “kunnen” jest nieregularny, co oznacza, że jego odmiany nie zawsze podążają za standardowym wzorcem odmiany czasowników w języku niderlandzkim. Dlatego ważne jest, aby zapamiętać jego formy, szczególnie kiedy uczymy się tego języka.

W innych czasach, na przykład w czasie przeszłym, “kunnen” również ulega zmianom. Na przykład, w czasie przeszłym proste używamy formy “kon” dla liczby pojedynczej i “konden” dla liczby mnogiej. Pamiętanie o odmianie tego czasownika w różnych czasach jest kluczowe dla płynności i poprawności językowej w języku niderlandzkim.

Wideo lekcja czasownik kunnen w języku niderlandzkim

Blog