LinkedIn
X

Czasownik kunnen odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim

Czasownik kunnen odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim. Czasownik kunnen w języku niderlandzkim jest modalnym czasownikiem oznaczającym możliwość lub zdolność do zrobienia czegoś. Jego odmiana jest nieco specyficzna i różni się w zależności od sposobu użycia: w zdaniu twierdzącym, przeczącym oraz pytającym. Poniżej przedstawię przykłady odmiany tego czasownika w różnych kontekstach.

Zdanie twierdzące:

 • Ik kan – Ja potrafię
 • Jij kunt / je kunt – Ty możesz
 • Hij/Zij/Het kan – On/Ona/Ono potrafi
 • Wij kunnen – My potrafimy
 • Jullie kunnen – Wy potraficie
 • Zij kunnen – Oni/One potrafią

Zdanie przeczące tworzymy, dodając “niet” po czasowniku:

 • Ik kan niet – Ja nie potrafię
 • Jij kunt niet / je kunt niet – Ty nie potrafisz
 • Hij/Zij/Het kan niet – On/Ona/Ono nie potrafi
 • Wij kunnen niet – My nie potrafimy
 • Jullie kunnen niet – Wy nie potraficie
 • Zij kunnen niet – Oni/One nie potrafią

W zdaniu pytającym, czasownik “kunnen” poprzedza osobę:

 • Kan ik? – Czy ja potrafię?
 • Kun jij / kun je? – Czy ty potrafisz?
 • Kan hij/zij/het? – Czy on/ona/ono potrafi?
 • Kunnen wij? – Czy my potrafimy?
 • Kunnen jullie? – Czy wy potraficie?
 • Kunnen zij? – Czy oni/one potrafią?

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, użycie czasowników modalnych wymaga użycia innego czasownika w formie bezokolicznika, aby wyrazić pełną myśl (na przykład: “Ik kan zwemmen” – “Ja mogę pływać”). Ponadto, czasownik “kunnen” jest jednym z nielicznych, który ma nieregularną formę w drugiej osobie liczby pojedynczej (“jij kan”), co jest charakterystyczne dla niderlandzkiego systemu gramatycznego.

Wideo lekcja czasownik kunnen odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim

Blog