LinkedIn
X

Budowa zdania z jednym czasownikiem w języku niderlandzkim

Budowa zdania z jednym czasownikiem w języku niderlandzkim to bardzo prosta, gdyż wystarczy wstawić słowa do schematu by zacząć budować zdania. Z jakich elementów składa się zdanie twierdzące w języku niderlandzkim jest opisane poniżej.

  1. OSOBA to zaimek osobowy ale również może być to zwierzę, rzecz lub pojęcie, o którym mówimy lub piszemy.
  2. CZASOWNIK to orzeczenie (wykonywana czynność), która opisuje coś co wykonujemy właśnie w danej chwili, stan lub proces odnoszący się do użytego zaimka osobowego. Na przykład w zdaniu Ik ga naar winkel (Ja idę do sklepu) czasownik użyty w tym zdaniu to czasownik Gaan czyli iść w języku niderlandzkim.
  3. CZAS to określenie czasu w języku niderlandzkim, to na przykład dzisiaj (vandaag), jutro (morgen), za tydzień (over een week), później (straks), czasami (soms), o godzinie 17.00 (om 17.00 uur) oraz w poniedziałek (op maandag) czy we wtorek (op dinsdag). Tutaj również należy dodać, CZAS czyli określenie czasu danej czynności w zdaniu ma swoje miejsce w schemacie. CZAS w języku niderlandzkim występuje zawsze po po OSOBIE i CZASOWNIKU w zdaniu. Na przykład IK ga morgen naar winkel (Ja idę jutro do sklepu). W tym zdaniu został użyty czas morgen czyli jutro w języku niderlandzkim.
  4. MIEJSCE to określenie miejsca w języku niderlandzkim. Określenie miejsca to miejsce dokąd zmierzamy lub gdzie się znajdujemy jak i również miejsce gdzie znajdują się inne osoby. Określenia miejsca w języku niderlandzkim, które będziemy używali to na przykład do pracy (naar werk), do domu (naar huis), w domu (in huis = thuis), do sklepu (naar winkel) lub do szkoły (naar school) jak i również do Polski (naar Polen). Określenie miejsca w schemacie zdania twierdzącego znajduje się zawsze po określeniu czasu.
  5. ZAPRZECZENIE NIET/GEEN w języku niderlandzkim to małe wyzwanie dla wszystkich, którzy zaczynają naukę języka niderlandzkiego. Każdy zadaje sobie pytanie kiedy użyć Niet (nie), a kiedy Geen (nie -żadnego). Najprościej jest zapamiętać jedną prostą formułę na początek nauki i ją stosować: Kiedy o czymś mówię czyli na przykład o rzeczach, ludziach, przedmiotach, naturze, przyrodzie wtedy jeśli przed danym wyrazem nie ma innego wyrazu stosuje zaprzeczenie Geen (Nie). W każdym innym przypadku będzie Niet (nie).
  6. RZECZOWNIK w zdaniu jest ważną jego częścią, gdyż określa to o czym mówisz. Rzeczowniki to rzeczy, które Cię otaczają lub mogą spełniać role rzeczownika takie jak książka, auto, dom, dziecko, stół, pogoda, drzewo, osoba jak i również rzeka czy woda. Dlaczego jest to ważne by wiedzieć co jest rzeczownikiem w zdaniu tworząc zdanie w tym języku? Odpowiedź jest prosta: Kiedy wiesz co jest rzeczownikiem w zdaniu będziesz w stanie poprawnie zastosować zaprzeczenie takie jak Geen lub Niet.
  7. RESZTA ZDANIA to słowa występujące na końcu zdania, które mogą spełniać rolę rzeczownika lub innego wyrazu dopełniającego zdanie.
  8. ZAIMEK PYTAJĄCY w zdaniu pytającym kiedy jest potrzebny w schemacie jest tak samo jak w języku polskim na pierwszym miejscu w zdaniu pytającym. Prosta metoda nauki tworzenia schematu gramatycznego jest przedstawiona poniżej na przykładzie Gaan (iść) i Werken (pracować):

 

Gaan – Iść

Ik ga – Ja idę (Zdanie twierdzące)

Ik ga niet – Ja nie idę (Zdanie przeczące)

Ga je? – Idziesz? (Zdanie pytające)

Waar ga je? Gdzie idziesz? (Zdanie pytające z zaimkiem pytającym)

Werken – Pracować

Ik werk – Ja pracuje (Zdanie twierdzące)

Ik werk niet – Ja nie pracuje (Zdanie przeczące)

Werk je? Pracujesz? (Zdanie pytające)

Waar werk je? Gdzie pracujesz? (Zdanie pytające z zaimkiem pytającym)

Wideo lekcja budowa zdania z jednym czasownikiem w języku niderlandzkim zdanie twierdzące

Blog