LinkedIn
X

Budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z dwoma czasownikami

Budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z dwoma czasownikami w języku niderlandzkim może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowana, ale z nieco praktyki staje się znacznie prostsza. Struktura zdania zależy od tego, czy drugi czasownik jest czasownikiem pomocniczym.

Gdy mamy do czynienia z czasownikiem pomocniczym (takim jak “kunnen” – potrafić, “moeten” – musieć, “willen” – chcieć), struktura zdania wygląda następująco podobnie jak w schemacie zdania z dwoma czasownikami w czasie teraźniejszym. Na przykład: “Ik wilde boek lezen” (Chciałem czytać książkę).

Jeśli w zdaniu występują dwa czasowniki, zazwyczaj drugi z nich (ten występujący na końcu zdania) jest w formie infinitive, a pierwszy w czasie przeszłym niedokonanym. Przykład: “Ik begon te werken” (Zacząłem pracować). Co oznacza, że posiada końcówkę -en lub -n.

Ważnym elementem jest odpowiednie odmienianie czasowników. Czasowniki regularne i nieregularne w języku niderlandzkim odmieniają się w czasie przeszłym na różne sposoby, więc dobrze jest zapoznać się z listą najczęściej używanych czasowników nieregularnych oraz zasady tworzenia formy przeszłej dla czasowników regularnych.

Podsumowując, kluczem do poprawnej budowy zdania w czasie przeszłym niedokonanym z dwoma czasownikami jest zrozumienie roli, jaką pełnią te czasowniki oraz umiejętność odmiany czasowników w czasie przeszłym. Praktyka i zapoznanie się z przykładami zdecydowanie pomogą w opanowaniu tej struktury.

Wideo lekcja budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z dwoma czasownikami

Blog