LinkedIn
X

Budowa zdań z dwoma czasownikami w języku niderlandzkim

Budowa zdań z dwoma czasownikami w języku niderlandzkim. W języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, możliwe jest tworzenie zdań zawierających dwa czasowniki, z czego jeden z nich pełni funkcję czasownika posiłkowego (modalnego lub aspektowego), a drugi jest czasownikiem głównym, określającym konkretną czynność lub stan. Czasowniki posiłkowe w niderlandzkim są używane do wyrażania możliwości, konieczności, zamiaru, lub innych znaczeń modalnych, a także różnych aspektów czasowych.

Zasady tworzenia takich zdań są stosunkowo proste. W zdaniu twierdzącym czasownik posiłkowy zajmuje drugą pozycję w zdaniu, natomiast czasownik główny umieszczany jest na końcu zdania w formie bezokolicznika. Przykładem może być zdanie: “Ik kan zwemmen”, co oznacza “Potrafię pływać”. W tym zdaniu “kan” jest czasownikiem posiłkowym wyrażającym umiejętność, a “zwemmen” jest bezokolicznikiem czasownika głównego oznaczającego pływanie.

W przypadku zdań pytających czasownik posiłkowy również znajduje się na drugiej pozycji, natomiast czasownik główny pozostaje na końcu. Struktura pytania może wyglądać następująco: “Kan ik zwemmen?”, co oznacza “Czy potrafię pływać?”.

Warto zwrócić uwagę, że choć podstawy budowy zdania z dwoma czasownikami w języku niderlandzkim są stosunkowo proste, różne czasowniki posiłkowe mogą wprowadzać dodatkowe niuanse znaczeniowe, a także istnieją pewne wyjątki i nieregularności, które warto poznać studiując ten język dokładniej.

Wideo lekcja budowa zdań z dwoma czasownikami w języku niderlandzkim.

Blog